Programi i Transparencës

 

KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT NË SHISH(në zbatim të ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit")
Emër/Mbiemër : MOLJONA TUFINA

E- mail : transparenca@shish.gov.al

Nr.kontakti : +355 0694138387