Rreth Nesh

RRETH NESH

a

Rubrika Rreth nesh ofron informacion bazë mbi Shërbimin tonë. Këtu gjeni informacion mbi vizionin tonë dhe vlerat tona, prezantim të misionit dhe detyrave të Shërbimit dhe cilët jemi. Mjaft interesante është njohja e mekanizmit thelbësor të punës sonë cikli informativ. Gjithashtu, ju do të njiheni me drejtuesit kryesorë; strukturën dhe varësinë e Shërbimit. Në vijim, kjo rubrikë siguron informacion mbi kontrollin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së Shërbimit; mbi shpjegimin e emblemës dhe me kë bashkëpunojmë brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë.